TAŞINMA PROSEDÜRLERİ

TAŞINMA PROSEDÜRLERİ

A. SİTEYE TAŞINIRKEN:
· Taşınma zamanı önceden yönetime bildirilmelidir,
· Taşınmayı yapacak firma, araç plakası ve sorumlunun bildirilmesi gerekmektedir,
· Taşınma esnasında, kesinlikle asansörler kullanılmayacaktır. Asansörlerin eşya taşımada kullanıldığı tespit edilmesi durumunda 200 TL cezai işlem tutanakla ilgili site sakinine rücu edilecektir. Ortak alanlara ve asansörlere verilecek zarardan taşınmayı yaptıran sakin sorumludur.
· Taşınma öncesi ve taşınmayı müteakip kontrol yapılarak hasar mevcut ise tutanağa yazılacak ve karşılıklı imza edilecek ve tüm zararların bedeli ilgili sakine rücu edilecektir.
· Siteye malik veya kiracı olarak taşınacak sakinlerin yönetim ile görüşerek taşınacağı bağımsız bölüme ait tahakkuk etmiş ve ödenmeyen borcu bulunup bulunmadığını öğrenmeleri önemle hatırlatılır.
· Siteye 09:00-18:00 saatleri dışında ve Pazar günleri taşınma yapılamaz.Ancak zaruret halinde Yönetimin izniyle Pazar günleritaşınma yapılabilir.

Taşınma gerçekleşmeden önce dairenin varsa aidat ve su borcu eski kat maliki tarafından ödenmesi sağlanır. Taşınan kiracı ise dairenin sahibi ile görüşerek ödenmesini sağlar. Taşınma gerçekleşmeden önce dairenin varsa aidat ve su borcu ödenir. Aidat ve su borcu varken site dışına taşınma yapılamaz.
· Taşınmalardan kaynaklı koli, strafor, eski eşya, moloz vb. ilgili site sakini tarafından site dışı atık alanına atılacak / attırılacaktır.
Yeni Taşınmalarda İstenen Belgeler Aşağıda Yazılmıştır.
Siteye yeni taşınan sakinlerimizin eşya girişine ancak belirtilen belgelerin teslimi ve bu formun eksiksiz doldurulması halinde izin verilecek, eksikler tamamlanıncaya kadar herhangi bir hizmet verilmesi söz konusu olmayacaktır.
· Kiracılar için kira kontratı fotokopisi (Aslı, site yönetimi tarafından görülmek suretiyle fotokopisi alınacaktır. Maddi alanlar kapatılabilir.)
· Malikler için tapu fotokopisi (maddi alanlar kapatılabilir) ve adres beyanı,
· Kiracı ve maliklerin Site Sakin Bildirim Formu (EK-2) eksiksiz doldurularak teslim edilmelidir. T.C. kimlik numarası kesinlikle verilmelidir.
· Dairede yaşayacaklar için kimlik bilgileri (Kimlik fotokopisi verilmesi arzu edilmez ise kimlik bilgileri Site Sakin Bildirim Formu eksiksiz olarak doldurulacaktır. T.C. kimlik numarası kesinlikle verilmelidir.)
· Yabancılar için uluslararası pasaport fotokopisi ve Türkçe yeminli tercümesi
· Yeni taşınan sakinlerimizin yasalar gereği 20 (yirmi) gün içinde ilgili Nüfus Müdürlüğü’ne ikamet kaydı yaptırmalarının gerekli olduğunu önemle hatırlatırız.
Nüfus Müdürlüğü’ne kaydınızı gerçekleştirebilmeniz için,
· Nüfus cüzdan fotokopiniz, malikseniz tapu fotokopisi, kiracıların kira kontratının fotokopisi gereklidir, kayıt için site yönetiminden alınacak ayrıca bir yazıya ise ihtiyaç bulunmamaktadır.
· Tarafınızdan istenen bilgi ve belgelerin tamamı ile yasal hakkımız olduğunu ve bu belgelerin ilgili muhtarlık, bölge kolluk kuvveti ve yerel yönetimler ile beraber kamu
kuruluşları ile gerektiğinde paylaşabileceğimizi, formun doğru bilgiler içermesi gereğini, aksi halde yasal tüm sorumlulukların tarafınıza ait olacağını hatırlatmak isteriz.
B. SİTEDEN TAŞINIRKEN:
· Siteden taşınan sakinin site yönetimine borcu olmadığına dair yazıyı güvenlik görevlisine ibra edecektir. Bu ibraname teslim edildikten sonra araç içeri alınacak ve taşınmaya izin verilecektir.
· Siteye taşınırken uygulanan talimat aynen uygulanacaktır.

SİTE YÖNETİMİ İLE İLGİLİ KARARLARIN VE/VEYA DUYURULARIN İLANI
· Site Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlar ve/veya duyurular, kat maliklerine e-posta(e-mail) , bloklardaki ilan panoları, facebook, web sitesi aracılığı ile, gerekli duyurular sms’le de yapılabilir ve site yönetim ofisinden elden teslim alınmak kaydıyla, imza karşılığı yazılı olarak teslim edilir.
· Kararların herhangi bir malik veya kiracı ile ilgili olanları site yöneticisi/müdürü tarafından yazılı olarak ilgili kişiye elden veya posta yolu ile tebliğ edilir.
· Bu kapsamda iletişim bilgilerinin site yönetiminde güncel olarak bulunması zorunludur. Var ise e-mail bilgilerinin de paylaşılması ve site sosyal medya sayfalarının da takip edilmesi, güçlü iletişim için vazgeçilmezdir.
· Adres değişikliklerinin 15 gün içerisinde yazılı olarak bildirilmesi yasal zorunluluk olup, eksik bildirimden kaynaklanan zarar ve her türlü konudan site sakinleri sorumludur.

EMLAK ALIM SATIM VE KİRALAMA İŞLERİ VE REKLAM UYGULAMASI

· Satış ve kiralama işlerinde görsel açıdan uygun olmayan ilanların asılması uygun değildir. Daireye asılacak ilan veya görsellerin site yönetim ofisinden yazılı olarak onayı alınacaktır.Onay için alınacak ücretler Site Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek olup reklam geliri olarak kaydedilecektir.

Site içine ve çevresine asılan her tür gelir getirici hizmete yönelik ilanlar reklam statüsünde değerlendirilecek olup müdüriyet onayı olmayan görseller toplatılacaktır.

E-bülten Aboneliği

Yeniliklerden ve fırsatlardan haberdar olmak için abone olun.